Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vetenskapliga publikationer

SoL har hittills bidragit med flera viktiga insikter relaterat till självskadebeteende och ätstört beteende bland tonåringar och vuxna i Sverige.

En av våra viktigaste vetenskapliga publikationer heter: ”Vad händer med unga vuxna som skadar sig själva i tonåren? En tioårsuppföljning”. I denna studie så fann vi att risken för depression och ångest i ung vuxenålder var högre för unga vuxna som skadade sig upprepade gånger under tonåren, men risken kvarstod om än till lägre grad för de personer som skadat sig enstaka gånger.

What happens to young adults who have engaged in self-injurious behavior as adolescents? A 10-year follow-up - Springer

Vänligen se underflikarna för samtliga publikationer inom projektet, uppdelat på om de använder data insamlad mellan år 2006-2008 eller år 2017 och senare.