Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personlighets- och socialpsykologi

Två kvinnor skrattar tillsammans.foto

Personlighetspsykologi handlar om de egenskaper som gör människor unika, men också de processer som leder fram till att människor är olika. Inom området försöker vi förstå hur stabila skillnader i människors sätt att tänka och känna leder till olika beteende. Socialpsykologi handlar om hur våra tankar, känslor och beteende påverkas av andra människor i vår omgivning. Människorna kan vara konkret närvarande, men också bara föreställningar hos en individ eller implicerade av situationen.

Forskningen inom personlighetspsykologi berör både personlighetsteori och personlighetsmätning. Forskning inom socialpsykologi studerar vitt skilda områden inom socialpsykologi, men ett viktigt område har på senare tid varit hur attityder påverkas av situationer.

Tillsammans utgör personlighets- och socialpsykologi två olika synsätt för vad som gör tankar, känslor och beteende stabila. I skärningspunkten mellan personlighet och socialpsykologi studeras interaktionen mellan personen och situationen, dvs. hur en person med vissa egenskaper reagerar i en speciell situation.

Pågående projekt

Här presenterar vi ett urval av de pågående projekt som sker inom avdelningen.

Avdelnings-föreståndare

Fredrik Björklund
Professor
046 222 87 75
fredrik [dot] bjorklund [at] psy [dot] lu [dot] se

Lunds universitets forskningsportal