Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barns emotionella utveckling

En förstudie

Vi har testat över ett hundra barn i åldern 8 till 12 år.

Studiens fokus ligger på barnets socioemotionella fungerande. Vi använder en metod där man visar barn en uppsättning ord och ber dem berätta en historia baserad på dessa ord. Berättelserna används sedan för att närmare studera de teman barn utvecklar i sina historier, t.ex. hur de förstår sig på föräldrabarnrelationer eller kompisrelationer.

I förstudien har berättelsemetoden kombinerats med en intervju där barnet besvarar frågor kring sina tankar om sina relationer till kompisar, syskon och föräldrar.

Syftet är att genom de här två metoderna kombinerade bättre förstå hur barn utvecklar sin förmåga att förstå sig på, uttrycka och reagera på sina starka känslor.

Vi har också genomfört en studie på ett stort antal mammor och pappor med en vuxen version av berättelsemetoden. Avsikten är att studera likheter och olikheter i hur mammor, pappor och deras barn förstår sig på relationerna sinsemellan och uttrycker sina känslor inom ramen för dessa relationer. Detta är betydelsefullt eftersom det belyser frågor huruvida familjemedlemmar liknar varandra i sättet att hantera svåra emotioner och sociala situationer.