Våra kurser

Allmän öppen kurs

 • Genus i arbetslivet PSYU10, 7,5 hp
  Period: Kommande
 • Ledarskap i perspektiv PSYU11, 7,5 hp
  Period: Kommande

Allmänna anbuds- eller skräddarsydda kurser

 • Anbudsutbildning Länsstyrelsen: Breddad rekrytering, 1:0
  Period: Okt 2018 - Februari 2019
 • Anbudsutbildning Länsstyrelsen: Breddad rekrytering, 2:0
  Period: Nov 2018 - Maj 2019
 • Anbudsutbildning Länsstyrelsen: Breddad rekrytering, 3:0
  Period: Feb 2019 - Sep 2019
 • Anbudsutbildning Länsstyrelsen: Breddad rekrytering, 4:0
  Period: Apr 2019 - Okt 2019
 • Anbudsutbildning Skolverket: Praktisk samverkan för barn och unga ES
  Period: Sept 2018 - December 2019
 • Anbudsutbildning Skolverket: Praktisk samverkan för barn och unga TK
  Period: Sept 2018 - December 2019
 • Barn med särskilda behov, diplomutbildning
  Period: 2018
 • Designvetenskaper/Arbetsmiljöhögskolan och Företagsuniversitetet
  Period: Okt 2018
 • Elevhälsa
  Period: Sep 2018 - Dec 2018
 • Kyrkligt ledarskap TEOU91, 15 hp, 1:0
  Period: Feb 2018 - Nov 2018
 • Kyrkligt ledarskap TEOU91, 15 hp, 2:0
  Period: Feb 2019 - Nov 2019
 • Kyrkligt ledarskap TEOU91, 15 hp, 3:0
  Period: Sep 2019 - Apr 2020
 • ”Skolan i Lund”: Samtalsledarutbildning
  Period: Jan 2018 - Dec 2018

Kliniska kurser

 • Emotionsfokuserad behandling PSYU05, 7,5 hp
  Period: Jan 2018 - Jun 2018
 • Familjeterapi vid ätstörning PSUN14, 7,5 hp, Öppen kurs
  Period: Aug 2018 - Jan 2018
 • Familjeterapi vid ätstörning PSUN14, 7,5 hp, Öppen kurs
  Period: Jan 2019 - Dec 2019
 • Familjeterapi vid ätstörning PSUN14, 7,5 hp, Västra Götaland
  Period: Nov 2019 - Apr 2020 (Prel)
 • KBT steg 1 för BUP, 45 hp, Region Skåne
  Period: Jan 2020 - Jun 2021

Specialistkurser

 • Sexualitet och psykoterapi
  Period: Under planering
  Psykoterapi och klinisk sexologi med bas i kognitiv beteendeterapi
 • Fallformulering och psykoterapibedömning
  Period: Under planering
 • Handledning i olika former
  Period: Under planering
 • KBT enligt det som beskrivs som steg 1
  Period: Under planering
 • Metodkurs för specialistarbeten
  Period: Under planering
 • Samverkan á la TSI
  Period: Under planering
 • Utredning
  Period: Under planering

Kontakt

Ingela Steij Stålbrand
Samordnare


046-222 3737
0727-27 30 31

ingela [dot] steij_stalbrand [at] psy [dot] lu [dot] se