Termin 4

Projektledning 15 hp samt temakurs 15 hp

Termin 4 består av en programspecifik kurs i projektledning för beteendevetare om 15 hp. Parallellt läses också en valbar kurs om 15 hp inom något av de tre ämnena pedagogik, psykologi eller sociologi, beroende på vilket arbetsområde den studerande är intresserad av.

BVPL01 Projektledning för beteendevetare, 15 hp, halvfart
 

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i projektledning med fokus på att, via ett beteendevetenskapligt perspektiv, öka förståelsen för de processer som förekommer i ett projektledningssammanhang. Kursen är indelad i tre moduler: 
  • Modul 1: Ge kunskap om relevanta begrepp och teorier i projektledningsarbete, samt öka förståelsen för pedagogiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektivs relevans i ett projektledningssammanhang
  • Modul 2: Öka kunskapen och förståelsen om projektledning i ett praktiskt sammanhang, genom att i grupp designa och genomföra ett projekt.
  • Modul 3: Integrera teori och praktik. I denna tredje modul skall studenten enskilt visa sin kunskap, förståelse, färdighet och förmåga att analysera och problematisera projektledning.

 

Spärr: Observera att kursen har behörighetskravet att kursen BVGA41 eller motsvarande skall vara slutförd (se kursplan).

Valbar temakurs i pedagogik, psykologi eller sociologi, 15 hp, halvfart

I programanvisningarna inför varje vårtermin anges vilka 15 hp kurser som kan kombineras med projektledarkursen. Dessa kurser har ett antal programplatser för studenter på Beteendevetenskapliga programmet samt går på halvfart över hela terminen (de flesta) och går därför på ett bra sätt att kombinera med projektledarkursen. Information om kurserna finns under respektive ämnesområdes hemsidor. Utbudet av kurser kan variera från år till år och fastställs först när kurserna utlyses.

Du kan också välja att läsa en 15 hp kurs i pedagogik, psykologi eller sociologi som inte framgår i programanvisningarna. Stäm i så fall av med aktuell studievägledare vad som gäller för kursen. Observera att endast kurser som ges vårterminer är aktuella att söka inom programmet.