Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för fristående kurser arbetar kontinuerligt med utveckling av våra kurser.

Ledningsgruppens huvudsakliga uppgifter

  • Kontinuerligt utvärdera kursutbudet
  • Främja utveckling och förnyelse av kursutbudet med beaktande av samhällets krav, forskningens utveckling och de studerandes önskemål
  • Arbeta för en nivå- och innehållslig samordning av de olika kurserna så att de bildar en välintegrerad helhet
  • Verka för att samtliga kurser erhåller högsta möjliga kvalitet-pedagogiskt och innehållsligt
  • Lämna förslag till kursplaner och kurslitteratur för nyinrättade fristående kurser
  • Aktivt främja utbildningens internationalisering
  • Delta i utformning av normer och praxis vid handläggning av studerandefrågor
  • I övrigt fatta beslut i de frågor rörande utbildning som delegeras till ledningsgruppen

Mötestider

Möten VT24:
14/2 13:15-16:00
3/4 13:15-16:00 
15/5 13:15-16:00

Möten HT24
11/9 13:15-16:00
23/10 13:15 -16:00
20/11 13:15-16:00

Ledamöter

Studierektor, ordförande
Simon Granér
simon [dot] graner [at] psy [dot] lu [dot] se

Sekreterare
Ivana Viana
ivana [dot] viana [at] psy [dot] lu [dot] se

TA-representant
Elin Holgersson, ledamot
elin [dot] holgersson [at] psy [dot] lu [dot] se

Stefan Persson, suppleant
stefan [dot] persson [at] psy [dot] lu [dot] se

Översiktskurs
Patric Nordbeck, ledamot
patric [dot] nordbeck [at] psy [dot] lu [dot] se
Suppleant, vakant

Examensuppsats och kandidatkurs
Magnus Lindén, ledamot
magnus [dot] linden [at] psy [dot] lu [dot] se

Geoffrey Patching, suppleant
geoffrey [dot] patching [at] psy [dot] lu [dot] se

Kognitiv neurovetenskap
Inês Bramao, ledamot
ines [dot] bramao [at] psy [dot] lu [dot] se

Sverker Sikström, suppleant
sverker [dot] sikstrom [at] psy [dot] lu [dot] se

Personlighets- och utvecklingspsykologi
Eva Hoff, ledamot
eva [dot] hoff [at] psy [dot] lu [dot] se

Yunhwan Kim, suppleant
yunhwan [dot] kim [at] psy [dot] lu [dot] se

Socialpsykologi
Fredrik Björklund, ledamot
fredrik [dot] bjorklund [at] psy [dot] lu [dot] se

Una Tellhed, suppleant
una [dot] tellhed [at] psy [dot] lu [dot] se

Arbets- och organisationspsykologi
Roger Persson, ledamot
roger [dot] persson [at] psy [dot] lu [dot] se

Birgitta Wanek, suppleant
birgitta [dot] wanek [at] psy [dot] lu [dot] se

Temakurser
Mats Dahl, ledamot
mats [dot] dahl [at] psy [dot] lu [dot] se

Emilia Thorup, suppleant
emilia [dot] thorup [at] psy [dot] lu [dot] se

Doktorandrepresentant
Linn Petersdotter, ledamot
linn [dot] petersdotter [at] psy [dot] lu [dot] se

Martina Andersson Søe, suppleant
martina [dot] andersson_soe [at] psy [dot] lu [dot] se

Studentrepresentant
Vakant
ledrep [dot] psyfri [at] samvetet [dot] lu [dot] se