Våra pågående studier

Väntar du barn? Delta i vår stora studie om familjeutveckling!

”Kärnfamiljen” är inte alltid lika aktuell som den har varit. Trots detta finns väldigt lite forskning om föräldraskap och barns utveckling i olika familjeformer. Det vill vi ändra på - vi menar att barnens bästa i alla olika familjeformer måste baseras på vetenskaplig evidens, inte tyckande och politik!

Väntar du barn? Delta i vår stora studie om familjeutveckling!

 

Evidens kontra Övertygelse: Anknytningstrygghet och emotionell anpassning vid introduktion till förskolan!

Att omsorgsmiljön i barnets inledande levnadsår är essentiell för barnets vidare socioemotionella utvecklingsmöjligheter väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin.

Evidens kontra Övertygelse: Anknytningstrygghet och emotionell anpassning vid introduktion till förskolan!

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se
+46 46 222 0503
+46 733 142 876