Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vill du bli studentrepresentant?

Ett bra sätt att delta i frågor som rör din utbildning och att påverka livet på institutionen är att bli studentrepresentant. Som studentrepresentant för institutionsstyrelsen deltar du t.ex. i Institutionsstyrelsens möten och är en viktig länk mellan studenter och ledning.

Verksamhetens behov av studentrepresentation

Vid Institutionen för psykologi är vi måna om att värna om studenträttigheter samt att vidmakthålla en god kvalité och förbättra våra utbildningar. Ditt perspektiv som studentrepresentant är oerhört viktigt i en demokratisk process och vi tar tacksamt emot dina tankar och åsikter.

Vad får du som student ut av att medverka som studentrepresentant

Som studentrepresentant får du insyn i, kunskap om och en möjlighet att påverka styrelsearbete och arbetsprocesser i arbetsgrupper.  Efter ditt avslutade uppdrag får du ett personligt meriterande intyg.

 

Institutionsövergripande studentrepresentation

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar om institutionen i stort, tydliggör mål och prioriteringar, följer upp verksamheten och ser till att resurser används effektivt.

Institutionsstyrelsen


Kommittéer och arbetsgrupper

  • Arbetsmiljökommittén bereder och bevakar det löpande arbetsmiljöarbetet.
  • Lokalkommittén bereder frågor som berör lokaler samt samordnar det praktiska arbetet kring arbetsrum och undervisningslokaler.
  • Internationaliseringskommittén arbetar med ett helhetstänk och övergripande strategifrågor kring internationalisering.
  • Kommittén för jämställdhet, likabehandling och mångfald (KJLM) inventerar, bevakar och informerar om jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor.
  • Kursplanegruppen arbetar med att granska och ge kommentarer på samtliga kursplaner som skall föreläggas institutionsstyrelsen för beslut.

Kommittéer

 

Utbildningsspecifik studentrepresentation

Programansvar och ledning Psykologprogrammet

Ledningsgrupp Psykoterapeutprogrammet

Ledningsgrupp Beteendevetenskapliga programmet

Management group Master of Science Programme in Psychology

Ledningsgrupp Fristående kurser

 

Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta Kåren!

Become active! – Samhällsvetarkåren

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se


Om webbplatsen