Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Programansvar och ledning

Ledningsgruppen för psykologprogrammet ansvarar för den löpande verksamheten och utvecklingsarbetet på programmet och består av studierektor (ordförande), helkursansvariga, studievägledare, utbildningsadministratör samt två studentrepresentanter. I ledningsgruppen ingår även två yrkesverksamma psykologer som arbetslivsrepresentanter. I vissa större frågor (t ex nya kursplaner och utbildningsplan) ska ledningsgruppens beslut även fastställas av institutions- och/eller fakultetsstyrelse.

Ledningsgruppen för psykologprogrammet

Mötestider vt17: 1/2, 15/3, 5/4, 26/4 (endast kursutvärderingar), 24/5
Mötestider ht17: 13/9, 4/10, 1/11 (endast kursutvärderingar), 15/11, 6/12
Tid: 9.00-12 och plats P124
Ledamöter vt17 pdf 137 kB

 

Lärarråd

Mötestider vt17: 15/2, 3/5
Mötestider ht17: 20/9, 29/11
Tid: 10.15-12 och plats P124.
Ledamöter är studierektor, studievägledare och samtliga lagledare.

 

Utvärdering av examensmålen

Sedan ht 2009 har avgående termin 10 utvärderat psykologprogrammets examensmål från gällande utbildningsplan (PSP 2007). Terminsgruppernas utvärderingar kan ni se i de länkade dokumenten.
   Eftersom utvärderingsmallen justerats mellan gångerna, kan någon jämförelse mellan ht 2009 och vt 2010 inte göras.
   Utvärderingarna av psykologprogrammets examensmål kommer att användas som underlag för en fortlöpande diskussion och utveckling av utbildningen som helhet.
 

Examensmål - kursmål - examinationsformer PSP2007

Examensmål - kursmål pdf 102 kB
Kursmål - examinationsformer pdf 71 kB

Sidansvarig:

Administrativ tidtabell

Här finns den administrativa tidtabellen i TimeEdit-format. Möjlig att ladda ner i sin kalender!

VT17

HT17

Ledningsgruppens protokoll

2017
1:2017 pdf 227 kB
2:2017 pdf 222 kB
3:2017 pdf 216 kB
4:2017 pdf 224 kB
5:2017 pdf 236 kB

2016
1:2016 pdf 176 kB
2:2016 pdf 171 kB
3:2016 pdf 176 kB
4:2016 pdf 453 kB
5:2016 pdf 171 kB
6:2016 pdf 168 kB
7:2016 pdf 169 kB
8:2016 pdf 172 kB
9:2016 pdf 225 kB

2015

1:2015 pdf 184 kB
2:2015 pdf 168 kB
3:2015 pdf 163 kB
4:2015 pdf 208 kB
5:2015 pdf 151 kB
6:2015 pdf 167 kB
7:2015 pdf 195 kB
8:2015 pdf 147 kB

 

Äldre protokoll kan fås via expeditionen för psykologprogrammet.

Lärarråd

TE 10's utvärderingar av examensmålen

Ht2009 pdf 55 kB

Vt2010 pdf 50 kB

Ht2010 pdf 53 kB

Vt2011 pdf 99 kB

Ht2011 pdf 99 kB

Vt2012 pdf 118 kB

Ht2012 pdf 121 kB

Vt2013 pdf 120 kB

Ht2013 pdf 120 kB

Vt2014 pdf 122 kB

Ht2014 pdf 121 kB

Vt2015 pdf 122 kB

Ht2015 pdf 123 kB

Vt2016 pdf 123 kB

Ht2016 pdf 843 kB


Svarsfrekvens
ht 2009: 32/42
vt 2010: 27/36
ht 2010: 32/33 
ht 2011: 27/29
vt2012: 31/31
ht2012: 27/33
vt2013: 40/45
ht2013: 27/31
vt2014: 38/43
ht2014: 30/38
vt2015: 32/38
ht2015: 30/36
vt2016: 33/40
ht2016: 20/34

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se