Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet

Ledamöter

  • Catharina Strid Ordförande, studierektor
  • Pelle Olsson Familjeinriktning
  • Jens Knutsson Kognitiv inriktning
  • Eva Malmberg Dynamisk inriktning
  • Sean Perrin Klinisk professor
  • Terese Farkas  Studeranderepresentant PDT
  • Anna Carling Studeranderepresentant Familj
  • Njördur Viborg Yrkeslivsrepresentant

Övriga

Eva-Lena Hansson sekreterare