Sök till psykoterapeutprogrammet!

Foto av en leende kvinna på en psykoterapeutmottagning.

I höst drar nästa utbildningsomgång av psykoterapeutprogrammet igång! Du söker programmet mellan 15 februari och 15 mars.

Psykoterapeutprogrammet är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilken uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod. Utbildningen ges på halvfart under sex terminer och den studerande måste parallellt med studierna vara yrkesverksam på minst halvtid. 

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut, en legitimation som på begäran utfärdas av Socialstyrelsen.

Att studera på psykoterapeutprogrammet