Att studera på Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet är en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i psykoterapi (steg-2).

Inriktningar

Nästa utbildningsomgång startar 2021 (anmälningstiden är 15 feb – 15 mars) och ges med tre inriktningar:

Tidigare fanns även inriktningarna Psykodynamisk psykoterapi - barn och ungdom och Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - barn och ungdom. Dessa inriktningar kan variera mellan olika antagningsomgångar men PDT-vuxna, KBT-vuxna och Familj ges alltid.

Psykoterapeutprogrammet är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilken uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod. Utbildningen ges på halvfart under sex terminer och den studerande måste parallellt med studierna vara yrkesverksam på minst halvtid. Denna parallella yrkesverksamhet innebär att den studerande under utbildningstiden måste ha möjlighet att kliniskt arbeta med psykoterapi och psykoterapeutiska arbetsuppgifter.

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut, en legitimation som på begäran utfärdas av Socialstyrelsen.

Utbildningsplan (PDF)

Utbildningsplaner och kursplaner inkl litteraturlistor

Schema

Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1)

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnads- och vidareutbildning i psykoterapi där en tidigare klinisk grundexamen samt en grundläggande psykoterapiutbildning behövs för att vara behörig. Grundläggande psykoterapiutbildning ges inte av Institutionen för psykologi. Hos Lunds Universitet ges en grundläggande psykoterapiutbildning av Socialhögskolan och den ges även av olika privata utbildningsarrangörer.