Schema ht2020

OBS! Viktig information om höstterminens undervisning

Rekommendationerna om folksamlingar på max 50 personer och med fysiskt avstånd gör att det mesta av undervisningen kommer att fortsätta på distans under hela höstterminen 2020.
För perioden september och oktober är scheman justerade för att följa detta.
Alla moment i scheman som är utan lokal sker på distans. Alla moment i scheman som har lokal sker på campus och då är det exakt de tider som anges i schemat (börjar en schemapost till exempel kl 9.30 så är detta exakt starttid). Mer information kommer ni att hitta på era respektive kurssidor.

För perioden november – 15 januari 2021, så är scheman nu justerade och klara.

Samtliga tentor sker på distans.

AKADEMISK KVART?

För schema HT20 gäller att moment bokade i lokal har exakt angivna tider! För moment utan lokal, som alltså ges på distans, gäller vanliga tider.

Mer info finns på din kurssida.

För salstentor är starttiden prick kl 8.00 eller prick kl 14.00; om inte annat anges.