Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Examensarbete, kurs 14

Kurs 14, Psykologexamensuppsats består av tre delar:

  • psykologexamensuppsats
  • opponentskap
  • populärvetenskaplig framställning.

Kursplan kurs 14 PSPR14 pdf

PM för kurs 14
(gäller tills vidare)
PM för kurs 14, psykologexamensuppsats 190219 pdf


Protokoll för bedömning av uppsatser på grundnivå och avancerad nivå
Bedömning av uppsatser på grundnivå och avancerad nivå (pdf 738 kB) Gäller från och med vt18
Detta protokoll ska användas av examinator för examination av uppsats och försvar och examination av opponentskap.

Etikdeklaration med etiska riktlinjer för examensuppsatser - blanketten finns under rubriken Blanketter examensarbete

 
Praktisk info
Om bl a kopiering, dataprogram, osv

Blanketter för uppsatsarbetet

Elektronisk publicering
Den godkända uppsatsen ska registreras i LUP Student papers och helst också publiceras i fulltext. Sker via Samhällsvetenskapliga bibliotekets hemsida.

 

Lathund för te 10 pdf 74 kB

 

Uppsatshandledning per telefon
Uppsatshandledning per telefon

Fotograf: Josefine Merlo
Sidansvarig:

KURSANSVARIG LÄRARE

Margit Wångby Lundh

Margit [dot] Wangby [at] psy [dot] lu [dot] se

 

SCHEMA FÖR UPPSATSSEMINARIER

Datum för inlämning av uppsats och datum för seminarier

Vt2019 pdf

Ht2019 pdf
 

Datum för uppsatsseminarier
Program publiceras ca 2 veckor i förväg, i pdf

2019
15 och 17 januari pdf
1 februari pdf
22 februari - utgår
5 april
24 maj
3 och 4 juni
23 augusti
11 oktober
13 december

2020
13 och 14 januari
31 januari

(Om det inte har publicerats något program då,
så blir det heller inga seminarier.)

 

MALL UPPSATS

Mall för uppsatsen finns här

 

Vid inlämning av uppsats inför ett seminarium ska examinators namn inte fyllas i.
När uppsatsen är godkänd och ska laddas upp i LUP Student Papers, då ska examinators namn finnas med.

HUR SKA MITT LADOK SE UT?

Exempel pdf

För en student som började te 1 ht14, så ser det ut som i pdf-en, datum 190123.

Har du haft studieuppehåll, blivit antagen till senare del eller har mycket tillgodoräkningar så ser ditt Ladok annorlunda ut.

ANSÖKA OM EXAMEN

Examensavdelningen

Notera att du kan ansöka direkt via Studentportalen.

Kolla noga så att ditt Ladok stämmer och är korrekt!

 

VILKA KURSER INGÅR I EXAMEN?

Följande kurser ingår i psykologexamen:

PSP2015
PSPB11, PSPB12, PSPB13, PSPB14, PSPB15, PSPB16, PSPB18, PSPR07, PSPR09, PSPR10, PSPR11, PSPR12, PSPR13 och PSPR14

 

UPPSATSFÖRSLAG?

Vad kan man skriva om?

Tips om aktuella projekt hittar du här
Uppsatsförslag

Läs andra, klara uppsatser
För att hitta just psykologexamensuppsatser, försök så här: använd avancerad sökning och välj årtal, institution och examen över fyra år. Eller använd lämpliga sökord.

LUP Student papers

REGLER FÖR PTP

Regelverket styrs av Socialstyrelsens SOSFS 2008:34 Praktisk tjänstgöring för psykologer. Denna hittar du på deras hemsida, sök på numret.

Se särskilt 1 § Den praktiska tjänstgöringen som psykolog får påbörjas efter det att psykologexamen har avlagts. Vilket betyder att examensbeviset ska vara utfärdat först.

 

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se