Schema vt2021

Rekommendationerna för coronaanpassning gör att i stort sett all undervisning ska ske digitalt till och med 17/2 2021.
Scheman för resten av terminen, 18/2 - 4/6, innehåller en del undervisning på campus, i lokaler och kan därför komma att justeras efterhand.

Alla moment i scheman som är utan lokal sker på distans. Alla moment i scheman som har lokal sker på campus och då är det exakt de tider som anges (börjar en schemapost med lokal till exempel kl 9.30, så är detta exakt starttid). Mer information hittar ni på respektive kurssida.

AKADEMISK KVART?

För schema VT21 gäller att moment bokade i lokal har exakt angivna tider! För moment utan lokal, som alltså ges på distans, gäller att passen är bokade i heltimmar och använder akademisk kvart. För annan starttid ska detta anges i kommentarsfältet.

Mer info finns på din kurssida.

För salstentor är starttiden prick kl 8.00 eller prick kl 14.00; om inte annat anges.