Ladok

Ladok är ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige.

Ladok

Du kan själv se dina studieuppgifter, registrerringar och resultat, genom att logga in i Ladok. Du kan även skapa intyg (s k elektroniskt verifierbara intyg). Du loggar in i Studentportalen med ditt StiL- eller Lucat-ID.

Studentportalen - Lunds universitet

Det är också här, i Ladok, som du som doktorand själv ska registrera dig varje termin.

 

Resultat på kurser in i Ladok

Om du vill ha in poäng från avklarade kurser eller dylikt i Ladok, så ska examinator och/eller kursansvariga göra följande:

 • Om kursen är läst på institutionen, kursansvarig skickar informationen om den avklarade kursen till examinator för forskarutbildningen. Examinator skickar sedan vidare till administratören för forskarutbildningen.

 • Om kursen är läst någon annanstans, be om ett kursintyg från kursansvarig.
  Kursintyget ska sedan lämnas till examinator för forskarutbildningen. Det är examinator som beslutar om kursen kan ingå i doktorsexamen. Individuell bedömning görs från fall till fall.

 • Gärna genom att fylla i något av dokumenten nedan:
  Godkänd kurs forskarutbildningen (PDF)
  Godkänd kurs flera personer forskarutbildningen (PDF)
  Tillgodoräknande forskarutbildningen (PDF)

Det är sedan forskarutbildningens administratör som lägger in poängen i Ladok.
 

Ansöka om examen

Det är du själv som ansöker om examen hos Examensavdelningen.

Ansök om examen - Lunds universitet

För att din ansökan ska behandlas måste följande tre saker finnas inlagda i Ladok:
- Tillräckligt med godkända, avklarade kurser
- Funktionen "alla kurser klara på forskarnivå"
- Godkänd disputation