Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykologiska rapporter från Lund

Hen. Bakgrund, attityder och användande (PDF)
Volym 8, Nr. 1, 2018
Emma A. Bäck Anna Lindqvist Marie Gustafsson Sendén

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården – Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik (PDF)
Volym 7, No. 1, 2015
Mats Fridell, Robert Holmberg, Johan Billsten och Ylva Benderix

Åsikter och engagemang i samhällsfrågor – Resultat från en webbundersökning (PDF)
Vol 6, Nr. 1. 2013
Emma A. Bäck, Hanna Bäck, Henry Montgomery, Felix Funck

Nalkas psykologin människan från fel håll? (PDF)
Vol 5, Nr. 1. 2007
Gudmund Smith

Korttidspsykoterapi med kvinnor och män i samband med gravididet och nyföddshetsperiod (PDF)
Vol 4, Nr. 1. 2004
Birgitta Rydén

Föräldrars syn på barns användning av övergångsobjekt
En intervjuundersökning av sexåringars föräldrar
Vol. 3, Nr. 7. 2002
Margareta Viberg & Lennart Viberg

Sexåriga barns syn på övergångsobjekt - En intervjuundersökning
Vol. 3, Nr. 6. 2002
Lennart Viberg & Margareta Viberg

Forskarhandledning II - Roller och strategier för kreativ handledning
Vol. 3, Nr. 5. 2002
Eva Hoff & Gudmund Smith

Forskarhandledning I - Det kreativa perspektivet från doktorandernas sida
Vol. 3, Nr. 4. 2002
Gudmund Smith, Murti Maini & Eva Hoff

Föräldraperspektiv på femåriga barns utveckling och beteende belyst med barnens användning av övergångsobjekt, napp och tumme
Vol. 3, Nr. 3. 2002
Lennart Viberg & Margareta Viberg

Spiral Aftereffect Technique (SAT) och Defense Mechanism Technique modified (DMTm) efter tillfrisknande från depression i relation till symtomdimensioner och personlighetsrekonstruktion under det akuta skedet
Vol. 3, Nr. 2. 2002
Anders Hallborg & Alf L. Andersson

Perceptgenetiskt beskrivning av psykodynamiskt orienterad korttidsterapi - En fallstudie
Vol. 3, Nr. 1. 2002
Gunvor Stenlund & Alf Nilsson

Vad betyder allians? Argument för ett affektteoretiskt perspektiv på det terapeutiska samspelet
Vol. 2, Nr. 4. 2001
Gunvor Stenlund

Betydelsen av amning, användning av napp, tumsugning och övergångsobjekt för utvecklingsnivån vid fem års ålder
Vol. 2, Nr. 3. 2001
Lennart Viberg & Margareta Viberg

Kvinnor och män som patienter inom psykiatrin i samband med barnafödandet - En incidensstudie
Vol. 2, Nr. 2. 2001
Birgitta Rydén

En studie av hjelpsøkende og ikke-hjelpsøkende kvinner i en typisk norsk kystby, likheter og forskjeller.
Vol. 2, Nr. 1. 2001
Anne Helene Strand

Den första månaden efter förlossningen Kvinnor och män som föräldrar efter barnets födelse
Vol. 1, Nr. 3. 2000
Birgitta Rydén

Skillnader i Defense Mechanism Technique modified (DMTm) mellan narkomaner med och utan diagnosen psykos
Vol. 1, Nr. 2. 2000
Kristian Aleman

Den affektiva kommunikationen mellan klient och terapeut i psykodynamiskt orienterad psykoterapi: Jämförelse mellan två terapier med terapeuter som bedömts olika skickliga
Vol. 1, Nr. 1. 2000
Gunvor Stenlund