Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SNAP

The network for research on Sexuality, Norms and Psychology

Nätverket för forskning om sexualitet, normer och psykologi (The network for research on Sexuality, Norms And Psychology, SNAP) startades med syfte att stärka sexualitetsforskningen vid Institutionen för Psykologi vid Lunds universitet. I förlängningen kan vår forskning och kunskap spela roll för alla personer i både personligt liv och yrkesmässig praktik.

Nätverket startade våren 2022 för att samla forskare som har intresse för sexualitetsfrågor och sexologisk forskning som ämne i sig eller i kombination med/som del av annan forskning som görs eller planeras.

Syftet med nätverket är att identifiera forskare med intresse för sexologiska perspektiv och ämnen specifikt eller i allmän bemärkelse. Dessutom vill nätverket stärka sexualitetsforskningen på institutionen och skapa kontaktytor för samarbeten med andra discipliner och andra lärosäten regionalt, nationellt och internationellt.

För närvarande bedrivs internationell och nationell forskning inom sexuella och estetiska normer och dess relation till sexuellt välbefinnande och psykologiska faktorers modererande effekt på den relationen i ett samarbete med forskare i Spanien.

Vidare bedrivs forskning om hbtqi-personers levda erfarenhet av utsatthet, minoritetstress och coping i den nationella forskargruppen Queer Psychology i Sweden (QueerPsy). 

Tove Lundberg är också del av det internationella projektet SENS som fokuserar på variationer i könskaraktäristika.

Utöver ovan forskning har nätverket samarbeten med forskare vid Örebro universitet om sexualitet och smärta, med forskare på medicinska fakulteten vid Lunds universitet, med forskare på Malmö universitet om BDSM samt med Högskolan i Gävle om canceröverlevares sexuella hälsa.

Vi vill gärna få kontakt med forskare och presumtiva studenter som delar vårt intresse för sexologi och sexualitetsforskning samt dess koppling till olika kontext och frågeställningar.

 

Koordinatorer:

Tove Lundberg

Ingela Steij Stålbrand

Övriga medlemmar:

Benjamin Claréus

Amanda Klysing