Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskargrupp

Projekt PI och Skåne Center

Elia Psouni, PI och ledare för Skåne Center (Leg. psykolog, Docent, föreståndare för avdelningen för utvecklingspsykologi) har expertis i forskning inom anknytningsutveckling, familjerelationer och psykisk hälsa; samskapande forskningsformer, longitudinella studier; ett flertal internationellt etablerade bedömningsmetoder som kombinerar djupgående undersökningar med epidemiologiska enkät-tekniker; formell utbildning i projekt-ledarskap; extensiv erfarenhet i att handleda och koordinera forskning.  

Västra Götaland Center 

Elin Alfredsson, Göteborgs Universitet (PhD, Leg. psykolog/GU, MBHV-psykolog) har stor erfarenhet av longitudinella interventionsstudier. Hon leder datainsamlingen i Västra Götaland, agerar förbindelse med regionala BMHV-verksamheter och organiserar information på plats. 

Doktorander och forskningsstudenter

Gizem Han tog 2018 masterexamen från det internationella mastersprogrammet i psykologi vid Lunds universitet och gick med i projektet som doktorand i mars 2020. Inom projektet fokuserar hon på de implicita komponenterna i anknytningsrepresentationer och hur de kan aktiveras och bedömas på ett tillförlitligt sätt. Hon undersöker hjärnsignaturer för dessa komponenter och studerar huruvida deras aktivering kan påverka kända anknytningsrelaterade kognitiva bias.

Martina Andersson Søe fick 2016 sin master i psykologi från Københavns universitet och arbetade sedan som skol- och förskolepsykolog samt familjeterapeut. Barns anknytningsutveckling kan förstås som ett resultat av relationsspecifika interaktioner med flera vårdgivare i olika sammanhang, och förskolan är ett centralt sådant. Inom projektet fokuserar Martina på introduktionen till förskolan och hur den lägger grund för relationsbyggande och relationskvalité mellan förskolepersonal, föräldrar och barn.

En rad studenter i sista terminen på psykologprogrammet eller internationella mastersprogrammet har samarbetat/samarbetar inom projektet. Vi är mycket tacksamma till Tove Bonnedal och Maria Sandgren, Nellie Ahlfors och Josefin Wennerholm, Cassidy Cheshire, Lina Andersson Wulkan and Isabel Stenberg.

Andra medarbetare

Elinor Schad (Leg psykolog, Fil Dr, specialist i pedagogisk psykologi, Lunds Universitet) bidrar med expertis inom frågor om förskola och skola samt kvalitativ metod.

Lina Ponnert (Docent, socialarbete, Lunds Universitet) bidrar med interdisciplinär expertis inom frågor om juridiken kring olika familjeformer, socialt stöd till familjer och barns rättigheter.

Juan Merlo (Professor, Social epidemiologi, Lunds Universitet) dirigerar registerdatabasens integrering och samordning.

Våra nationella konsulter består av tre professorer emeritus: Pia Risholm, Gunilla Bohlin och Anders Broberg.

Internationella konsulter:
Professor Pasco Fearon (UCL), ledande forskare på socioemotionell utvecklingsmekanismer och sociala och biologiska processer involverade i predisponering för psykopatologi. 
Professor Marian Bakermans-Kranenburg (Vrije Universiteit Amsterdam), ledande forskare på anknytning och emotionsreglering hos föräldrar och deras barn. 
Professor Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam), forskare på familjerelationer och utvecklingen av psykisk hälsa och motståndskraft; dirigerar just nu en longitudinell kohortstudie på gravida i Nederländerna. 

Support

Vid Lunds universitet bidrar ekonom Cristina Svensson och HR-ansvarig Hannah Stén med administrativt stöd. Ulrika Oredsson bidrar med mediastöd. Isabella Garwicz Psouni gör alla illustrationer.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se (elia[dot]psouni[at]psy[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 0503
+46 733 142 876