Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Varför har vissa lättare att acceptera tortyr än andra?

Auktoritetsbundna personer och sådana som ser sin egen grupp som socialt mer högtstående än andra är oftare benägna att acceptera tortyr. Det som förenar dem är inte i första hand driften att försvara den egna gruppen utan en stark tendens att avhumanisera människor som inte liknar dem själva. Detta visar en forskargrupp med psykologer från Lunds universitet.

- Det finns två personlighetstyper som är mer benägna än andra att acceptera tortyr och som även säger sig själva kunna utföra det. Det är auktoritetsbundna människor samt de som ser sin egen grupp som socialt högtstående, säger Magnus Lindén, forskare i psykologi.

Typisk för personer i den första gruppen (Right Wing Authoritarianism) är att de är villiga att underkasta sig auktoriteter och att de kan vara aggressiva om de beordras till det. Politiskt är de traditionella och konservativa. Den andra gruppen (Social Dominance Orientation) kännetecknas av att de ser samhället som en hierarki där de själva sätter sig på en högt uppsatt position med rätt att dominera andra. 

I Lundapsykologernas senaste studie fördjupade man sig i exakt vad det är som gör att auktoritära och socialt dominanta människor har en ökad benägenhet för att acceptera tortyr. Faktorer som en stark identifikation med sin egen grupp, dvs svenskar, samt benägenheten att avhumanisera muslimer vägdes in.

 

Läs mer:

"Varför har vissa grupper lättare att acceptera tortyr och övergrepp än andra?" på lu.se 

"What makes authoritarian and socially dominant people more positive to using torture in the war on terrorism?" in Personality and Individual Differences

"Right-wing authoritarianism is a risk factor of torture-like abuse, but so is social dominance orientation" in Personality and Individual Differences