Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel till treårigt projekt om överskuldsättning och suicidalt beteende

skuldsatt
Foto: Rawpixel.com, Freepik

Forskaren Henrik Levinsson och hans team har beviljats medel från FORTE till ett treårigt projekt som ska studera överskuldsättning och suicidalt beteende, med särskilt fokus på unga vuxna, kön och spelberoende. Det långsiktiga syftet är suicidpreventivt, dvs. att identifiera tidiga tecken för att bättre kunna förutse risker för suicidalt beteende i samband med överskuldsättning. Genom att kartlägga riskfaktorer och erbjuda riktade interventioner har man potential att minska lidande, öka arbetsförmåga och i förlängningen rädda liv. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete (psykologi och medicin) där både Suicide Zero och Budget- och skuldrådgivningen ingår som samverkansparter.

Förutom Henrik består forskarteamet av Sara Probert-Lindström, postdoc på Enheten för klinisk suicidforskning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Anders Håkansson, överläkare (specialist i psykiatri) och professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende vid Enheten för klinisk beroendeforskning, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, samt Richard Ahlström, docent i psykologi och expert på överskuldsättningens konsekvenser för hälsa, Mittuniversitetet.

Läs mer om Henriks forskning:

Suicidal behaviour in over-indebted individuals: a cross-sectional study in Sweden (tandofline.com)

”Förebygg suicid genom att fråga om ekonomi” | Forskning & Framsteg (fof.se)