Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel till forskning om självskadebeteende och ätproblem bland unga

blommor i motljus.foto

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har beviljat ett anslag om cirka 5 miljoner kronor till forskargruppen i projektet Självkänsla Och Livssituation (SOL) (projektledare docent Daiva Daukantaité) för studien ”Att vara ung och må dåligt: Tidstrender och longitudinell utveckling när det gäller självskadebeteende, ätproblem och annan psykisk ohälsa”. 

Vi vet idag att självskadebeteende (t.ex. att en skär sig eller slår sig, fast inte i syfte att avsluta sitt liv), problem med ätandet (t.ex. att en svälter sig eller hetsäter) och andra mentala ohälsoproblem (t.ex. ångest, depression) är vanligt förekommande bland svenska 13–15 åringar. Dock vet vi inte lika mycket om orsakerna bakom till varför vissa tonåringar med ohälsoproblem också börjar skada sig eller får problem med ätandet, och vilka konsekvenser det får över tid för dessa personer. Denna kunskap är dock viktig för att kunna stötta unga personer, både för att hjälpa dem som mår dåligt just nu och även för att kunna arbeta med förebyggande insatser inom bland annat skolan. 

 

Dock vet vi inte lika mycket om orsakerna bakom till varför vissa tonåringar med ohälsoproblem också börjar skada sig eller får problem med ätandet ...Forskarna i SoL-projektet kommer att undersöka bland annat:

  • Om förekomsten av självskadebeteende, ätproblem och ohälsoproblem bland svenska högstadieungdomar har förändrats från 2007 till 2023
  • Om utvecklingen av självskadebeteende och ätproblem bland tonåringar kan förutsägas med hjälp av biologiska, psykologiska och sociala faktorer
  • Hur personer som skadat sig eller haft problem med ätandet under tonåren mår när de är 25 år eller äldre, särskilt om det går att säga vilka som fortsätter/slutar med dessa saker och vilka konsekvenser det får för hälsan
  • Studien kommer att pågå under de kommande tre åren, och innefattar insamling av enkätdata och biologisk data från ungdomar i en sydsvensk kommun, samt enkät- och intervjudata från vuxna personer som tidigare deltagit i projektet

Läs mer om projektet SoL

Daiva Daukantaités forskningsprofil