Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel till forskning om hur unga minoriteter påverkas psykiskt av hatretorik.

ledsen kvinna.foto

Tomas Jungert och hans forskarteam har beviljats medel från Vetenskapsrådet om ca 5,7 miljoner till ett fyraårigt projekt för att identifiera, mäta och förstå exponeringen av hatretorik (på engelska hate speech) bland svenska ungdomar, i synnerhet unga minoriteter, och vilka konsekvenserna för välbefinnande och psykiska ohälsa blir. Att utsättas för hatretorik kan få allvarliga negativa konsekvenser för den psykiska hälsan.

Projektet kommer bidra med kunskap om psykiskt välbefinnande hos ungdomar, komplettera forskningen om hur unga minoriteter påverkas samt förse beslutsfattare, skolor och hälsoteam med information om hatretorik och psykisk hälsa hos ungdomar.

Förutom Tomas Jungert består forskarteamet av Tove Lundberg, Nathaniel Iotti, Camilla Forsberg (docent i pedagogik vid IBL, Linköpings universitet) och Robert Thornberg (professor i pedagogik vid IBL, Linköpings universitet).