Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fortemedel till projekt om att förbättra Socialtjänstens möjligheter att göra korrekta bedömningar av vålds allvarlighetsgrad.

knuten knytnäve. foto
Foto: Pixabay

Forskarna Mats Dahl och Sverker Sikström från Institutionen för Psykologi har från FORTE erhållit forskningsanslag på 8 200 000 kronor för det 4-åriga projektet ”Förbättrande av socialtjänstens möjligheter att korrekt bedöma vålds allvarlighetsgrad”. Tidigare publicerad forskning från gruppen har i en normalpopulation visat på systematiska skillnader i bedömningar av allvarlighet mellan självupplevt och kommunicerade skattningar av allvarlighet av våld, kopplat till kalibrering genomsnitt, korrekthet och genus. Projektet syftar till att mäta skillnader i bedömningar av hur allvarligt våldet är mellan familjemedlemmar som upplevt våldet och socialarbetarnas utvärderingar, samt att med utbildning och ett AI-baserat beslutsstöd utveckla metoder för att minska skillnaderna.