Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fortefinansiering för projekt om minoritetsglädje och minoritetsstress hos transpersoner

Ansikte målat i regnbågens färger. Foto: Pixabay.

Tove Lundberg, universitetslektor vid institutionen för psykologi, har tillsammans med två kollegor fått finansiering av Forte i projektet: Minoritetsglädje och minoritetsstress hos transpersoner: En interventionsstudie med en longitudinell kartläggning av hälsofaktorer.

Projektledare är Matilda Wurm i Örebro.

Reportaget nedan är en del av en serie som handlar om bisexualitet och är en köpeartikel.

Forskare: Mer kunskap om hbtq-personers utsatthet behövs – Sydsvenskan (Nytt fönster)

Tove Lundberg — Lunds universitet

Projektets sammanfattning

Transpersoner har en högre risk för fysisk och psykisk ohälsa, vilket har förklarats av utsatthet för minoritetsstress. Minoritetsstress är den förhöjda risken att utsättas för diskriminering och övergrepp som minoriteter upplever. Den upplevs också genom oro för att bli utsatt, och genom internaliserad transfobi. Minoritetsstress upplevs även i kontakt med hälso- och sjukvård. Därför behövs mer transspecifik kunskap inom den allmänna hälso- och sjukvården. 

Hälsoutfall påverkas också av skyddsfaktorer, men dessa har studerats i mindre utsträckning. Ingen studie har utforskat eventuella positiva erfarenheter som transpersoner kan ha på grund av sin identitet, d.v.s “minoritetsglädje”.

Syftet med detta projekt är att explorativt utforska transpersoners erfarenheter av minoritetsglädje, och att få en bättre förståelse för deras upplevelser av minoritetsglädje och minoritetsstress över tid. Vidare undersöker projektet hur dessa erfarenheter samvarierar med psykisk och fysisk ohälsa och livskvalitet före, under och efter en trans-bekräftande intervention, med vuxna och ungdomar över 15 år som deltagare. Interventionen består av tre delar, som ges i randomiserad ordning: 1. Psykoedukation om extern minoritetsstress, 2. Kognitiva interventioner riktade mot oro, och 3. Självmedkänsla som syftar till att lindra internaliserad transfobi.

Detta projekt använder en mixed-methods-ansats bestående av intervjuer samt en replikerad single case design (SCED). Längre för- och eftermätningar kommer också att samlas in. Intervjuerna gör det möjligt att utforska minoritetsglädje i detalj, samt få feedback om hur interventionen upplevts. Single case designen gör det möjligt för oss att synliggöra samspelet mellan vardagliga upplevelser och hälsa, samtidigt som vi testar den bekräftande interventionen. Projektet kommer att generera värdefull kunskap som i sin tur kan förbättra transpersoners hälsa.