Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

WordDiagsnotics vann Venture Cup – Startup of the year 2018!

Beskriv hur du mår – en ny artificiell intelligens-algoritm ställer diagnos.

AI (artificiell intelligens) och maskininlärning tar steget in i psykologmottagningen. En ny, unik algoritm ställer diagnos genom att analysera vilka ord patienten använder för att beskriva sitt mående. Metoden, som utvecklats av Katarina Kjell,Oscar Kjell och Sverker Sikström, tre psykologiforskare vid Lunds universitet, ska nu testas på tre kliniker i Malmö. I förra veckan de entreprenörstävlingen Venture Cup i kategorin  – Startup of the year 2018!

Det hela började våren 2013, när doktoranden Oscar Kjell kom in till sin handledare Sverker Sikströms kontor och frågade om man kan mäta välbefinnande och harmoni med ord istället för siffror. 

Men den verkliga tillämpningen började när Katarina Kjell föreslog att detta kunde hjälpa människor i nöd och göra stor nytta i arbetet med psykisk ohälsa. Mental ohälsa står i dag för 45 procent av alla sjukskrivningar och diagnosering som ger bättre möjligheter till rätt behandling är välkommet, var tanken. 

Idag får patienter, i samband med ett första besök till psykolog eller psykiatriker ofta gradera sitt mående med en siffra på en skattningsskala. På så sätt blir det enklare för läkare att föreslå behandling. 

–  Om patienten också får beskriva sitt mående med ord blir resultatet mer nyanserat. Med vår nya ordanalys går det att på ett strukturerat och effektivt mäta psykisk ohälsa med ord, säger Sverker Sikström.

Nuvarande skattningsskalor är bra för att mäta hur dåligt man mår, men med forskarnas automatiserade ordanalys framgår också på vilket sätt patienten mår dåligt. Exempelvis kan metoden skilja mellan ångest och depression som är två olika diagnoser som behandlas med olika metoder.

Verktyget, som fått namnet Worddiagnostics, är upptäcker sambandet mellan ord och diagnoser. Det kan handla om att upptäcka återkommande teman i ordvalen eller bedöma ordens valörer, exempelvis hur kraftigt patienten uttrycker sig. De vetenskapliga rötterna finns i forskning om kvantifiering av semantik, där man mäter vad ord betyder genom titta hur orden förhåller sig till varandra i stora textmassor.  Genom korskoppla denna metod med kunskap om psykiska sjukdomar och modern AI-teknik så har vi fått fram en ny metod att diagnostisera ångest och depression.

Själva enkäten görs digitalt i en app.

Ju fler personer som använder redskapet, desto bättre blir verktyget. Därav  ”maskininlärning” – systemet är självlärande.

–  Men redan nu är svaren tillförlitliga. Vi har tittat på hur ord förekommer tillsammans i databaser med biljoner av ord, och har sedan lärt oss en statistisk modell av hur de 120 000 vanligaste orden relaterat till varandra.

Enkätsvaren summeras i en patientrapport, som är ett beslutsstöd för behandlaren i diagnostiseringsprocessen. Behandlar tar sedan beslutet för vidare insatser. Hur ångest och depression förhåller sig till varandra kan också visualiseras i ordmoln.

Någon liknande metod för diagnosticering av mental ohälsa finns inte idag. Därför har forskarna förhoppning om att deras analysmetod kan spridas och göra praktisk nytta i kliniker också utanför Sverige. 

Katarina Kjell –  Lunds universitets forskningsportal
Oscar Kjell –  Lunds universitets forskningsportal
Sverker Sikström –  Lunds universitets forskningsportal

Senaste nyheter

2018-10-17
Meet our PhDs: Amanda Klysing
Meet our PhDs: Amanda Klysing
2018-10-15
Debatt: ”Fördomar skadar många med fetma”
Debatt: ”Fördomar skadar många med fetma”
2018-10-11
Halvsyskonpar sökes till studie!
Halvsyskonpar sökes till studie!
2018-10-03
Prisutdelning till årets yngre forskare i psykologi
Prisutdelning till årets yngre forskare i psykologi
2018-09-17
Ny studie visar sambandet mellan terrorattentat och odemokratiska attityder
Ny studie visar sambandet mellan terrorattentat och odemokratiska attityder

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se