Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Föräldraskap i en pandemi – Vi vill veta hur du har det!

COVID19-vardagen innebär nya och oförutsedda utmaningar i familjelivet, och en viktig aspekt är hur föräldrar samarbetar och kommunicerar med varandra. Hur fungerar det för er? Var med i vår studie!

Projektet Evidens kontra Övertygelse är ett stort projekt som fokuserar på barnens utveckling av emotionella trygghet i olika familjeformer och uppväxtmiljöer med multipla primära omsorgsfigurer. Inom ramen för detta projekt fokuserar vi nu på hur föräldraskapet, och barns och vuxnas välbefinnande, påverkas av COVID19-vardagen. COVID19-vardagen innebär nya och oförutsedda utmaningar i familjelivet, och en viktig aspekt är hur föräldrar samarbetar och kommunicerar med varandra kring olika aspekter av föräldraskapet. 

Studiens resultat kan göra det möjligt för en rad olika professioner att ge vägledning och stöd till familjer, föräldrar och barn, inte bara från tidigare förståelse av mental hälsa, utan från en krisspecifik evidensbas. 

Fyra delstudier är igång:

  • Föräldrar till barn 3-36 månader
  • Föräldrar till barn 3-11 år
  • Föräldrar till ungdomar 12-14 år (och ungdomarna själva!)
  • Föräldrar till ungdomar 15-18 år (och ungdomarna själva!)

Studien pågår i många länder samtidigt, deltagandet är helt anonymt och tar ca 15 min. 

Är du sugen på att delta?
Evidens kontra övertygelse

 

----------

Parenting in a pandemic - Let us know how you are doing!

COVID19 presents new and unforeseen challenges in family life, and an important aspect is how parents cooperate and communicate with each other. How does it work for you? Join our study!

The Evidence over conviction project is a large project that focuses on children's development of emotional security in various family forms and upbringing environments with multiple primary care figures. As part of this project, we are now focusing on how parenting, and the well-being of children and adults, is affected by COVID19 life. COVID19 life presents new and unforeseen challenges in family life, and an important aspect is how parents cooperate and communicate with each other on different aspects of parenting.

The study's results can enable a variety of professions to provide guidance and support to families, parents, and children, not only from a prior understanding of mental health, but from a crisis-specific evidence base.

Four sub-studies are in progress:
• Parents of children 3-36 months
• Parents of children 3-11 years
• Parents of adolescents 12-14 years (and the youth themselves!)
• Parents of adolescents 15-18 years (and the youth themselves!)

The study is ongoing in many countries at the same time, the participation is completely anonymous and takes about 15 minutes.

Are you looking to participate?
Evidence over conviction
 

Senaste nyheter

2020-06-29

Han är den okända alumnen bakom den svenskamerikanska storfilmen "Midsommar"

Han är den okända alumnen bakom den svenskamerikanska storfilmen "Midsommar"
2020-06-12

Ska man betala barnen för bra betyg?

Ska man betala barnen för bra betyg?
2020-06-12

"Stor strukturell rasism även i Sverige"

"Stor strukturell rasism även i Sverige"
2020-06-10

Många gymnasister mår sämre till följd av distansundervisningen

Många gymnasister mår sämre till följd av distansundervisningen
2020-06-03

Föräldraskap i en pandemi – Vi vill veta hur du har det!

Föräldraskap i en pandemi – Vi vill veta hur du har det!

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se


Om webbplatsen