Tentamen, examination och tillgodoräknande

Examinationskrav och examinationsformer varierar från kurs till kurs. Vanligtvis anordnas dock vid slutet av varje delkurs ett skriftligt prov samt efter fem veckor möjlighet till omtentamen. I slutet av augusti erbjuds dessutom s k uppsamlingsskrivningar, vilket innebär att samtliga kurser som givits under det gångna läsåret kan tenteras av.

På vissa delkurser ges även andra examinationsmöjligheter, såsom löpande muntlig eller skriftlig examination, dvs man tenteras­ kontinuerligt under kursens gång, till exempel genom att aktivt delta i obligatoriska seminarier. Andra vanliga examinationsformer är uppsatsskrivning, projektarbete och hemtentamen.

Procedur

Senast dagen innan tentamensdatum kommer en tentamenskod skickas till alla studenter på aktuella Canvas-kursen samt alla anmälda via studentportalen till tentamenstillfället. Du loggar in med ditt studentID på lund.inspera.com och använder sedan koden för att skriva din tentamen. Du kan hitta din rättade tentamen på lund.inspera.com upp till två år efter tentamenstillfället. 

Resultat och utkvittering

Betyg införes i Ladok under förutsättning att samtliga obligatoriska moment är klara.

Du har alltid möjlighet att kontakta examinator för genomgång av din skrivning. Skrivningarna kan kvitteras ut på expeditionen så snart de är rättade.
Ej utkvitterade skrivningar arkiveras därefter på institutionen under två år.

Omprövning av rättning av tentamen (PDF)

Omprov i betygshöjande syfte, så kallad plussning, är inte möjlig om man redan fått minst betyget E (eller G).

Tillgodoräknande

Blankett för tillgodoräknande (pdf)

Information angående tillgodoräknande av högskolepoäng (pdf)

 

Tentautlämning

​​​​​Stefan Persson

stefan [dot] persson [at] psy [dot] lu [dot] se
Room P128

Öppettider
Tillfälligt stängt, Maila