Allmänna seminariekursen

Kursen Allmänna seminariet är en obligatorisk kurs på forskarutbildningen vid Institutionen för psykologi i Lund om 7,5 hp.

Doktoranden ska under sin doktorandtid bevista 20 stycken allmänna seminarier. Därefter ska doktoranden lämna in en skriftlig sammanfattning på cirka 5-6 sidor av något seminarium.

Det är doktorandens eget ansvar att dokumentera vilka seminarier som hen har bevistat, gärna genom att sammanställa dem i följande dokument:

Blankett Allmänna seminariet (PDF)

Fram till och med 2011 användes ett gemensamt exceldokument för att sammanställa seminarienärvaron. Vid bedömning räknas både doktorandens egenhändigt antecknade seminarier och seminarier från det äldre dokumentet in. Kursadministratören tillhandahåller exceldokumentet.

När doktoranden besökt 20 seminarier och skrivit ett paper, lämnar doktoranden dessa till examinator. Vid examinatorns godkännande lägger administratören in poängen i Ladok.