Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skånes universitetssjukvård - Enhet säkerhet och katastrofmedicin

Skånes universitetssjukvård, Avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet, Enhet säkerhet och katastrofmedicin.

Haft praktikant tidigare från BVP
Ja, ht16, ht18 och ht22 med goda erfarenheter.

Kort beskrivning av organisationen
Skånes universitetssjukvård, SUS, med ca 16 000 anställda ansvarar för den somatiska sjukhusvården på Skånes universitetssjukhus (Malmö och Lund), lasarettet i Landskrona, lasarettet Trelleborg och lasarettet i Ystad.
Enhet säkerhet och katastrofmedicin med 14 medarbetare svarar för risk- och säkerhetsfrågor såsom hot och våld, brand och allmän säkerhet samt kontinuitetsplanering. Vi ansvarar också för sjukhusets katastrofmedicinska arbete samt funktionen tjänsteman i beredskap, SUS-TiB, som är bemannad dygnet runt.

Vad önskar organisationen?
Enhet säkerhet och katastrofmedicin önskar få ett beteendevetenskapligt perspektiv på säkerhetsfrågor inom något av de områden enheten arbetar med.
Just nu behöver vi hjälp att titta på vilka beteendevetenskapliga mekanismer som ligger bakom att vi med hjälp av vår bevakningspersonal minskat ingripande med våldsinslag på akutmottagningarna. Vi vill även ha hjälp med att följa upp resultatet av den specifika frågan; ”På min arbetsplats är vi tillräckligt förberedda för att kunna hantera en hot- och våldssituation” från senaste årets? personalenkät. Vad är de bakomliggande orsakerna till att medarbetare svarat ja respektive nej på frågan?
Vi ser fram emot studenter som aktivt och engagerat deltar och bidrar med sina kunskaper från utbildningen. Många säkerhetsfrågor bottnar i det mänskliga beteendet vad gäller beslutsfattande och agerande. Vi ser att det beteendevetenskapliga perspektivet kan bidra till att utveckla säkerhetsarbetet vid SUS.

Kontaktperson med kontaktuppgifter
Patrik Tolvsgård
Tel 040-33 25 37

patrik [dot] tolvsgard [at] skane [dot] se (patrik[dot]tolvsgard[at]skane[dot]se)

Weblänk för mer information
Start - Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se, Nytt fönster)

Övrigt
Arbetsplatsen är placerad på sjukhusområdet i Malmö men arbete sker också i Lund. Vi är måna om att praktiktiden blir positiv och till nytta för både studenter och SUS.