Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktiga datum och regler

Här hittar du viktiga datum som du behöver i förberedelserna för praktiken. Du hittar också vilka regler som finns kring val av praktikplats.

Viktiga datum

Mitten av februari (datumet kan variera lite från år till år)
Informationsmöte inför termin 5, genomgång av innehållet i praktikkursen samt presentation av tidigare studenter

16 mars - 15 april 
Ansökan till BVPB01 Praktikkurs ska senast göras på antagning.se. Kursen kan endast sökas inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram.

Antagning.se

13 juni
Lägesrapport fylls i genom bifogad länk den 13 juni 2022. 

Lägesrapport praktiksökande

Senast 22 augusti (gärna tidigare)
Praktikavtal, undertecknade av praktikant och praktikgivare/handledare, ska lämnas till kursansvarig. Kursansvarig godkänner och skriver slutgiltigt under praktikavtalet.

Maila gärna in scannade avtal som pdf (ej i bildformat!) till:
Ingela [dot] Steij_Stalbrand [at] psy [dot] lu [dot] se.
(Tips: finns flera bra appar/mobilscanners som är enkla att använda för ändamålet)

Vill du hellre skicka det med vanlig post, adressera det till:
Ingela Steij Stålbrand

Institutionen för psykologi
Box 213
221 00  LUND

Du får avtalet i retur senast i samband med kursstart.

Praktikkursen pågår under hela perioden men själva praktiken avslutas vid jul. Observera exakta datum i avtalet! Redovisning av praktiken sker dagarna innan terminsslut i januari.

Blanketter

Alla blanketter finns även under:
Rutiner och blanketter

Regler kring praktik

  • Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt ideella organisationer
  • Praktik kan inte utföras inom eget företag.
  • Praktiken är oavlönad.
  • Praktikkursen berättigar till studiemedel.
  • Du är berättigad att söka extra studiemedel (s k merkostnadslån) för att täcka kostnader för resa till och från praktikplatsen och för eventuella försäkringskostnader.
  • Allmänna stipendier för att täcka merkostnader för praktik inom Sverige kan du söka på stipendieportalen.
  • Personskadeförsäkring för studenter gäller också under praktikkurs.
  • Praktiken får gärna utföras utomlands men det kräver lite ytterligare förberedelser.  Stäm av med studievägledare och praktiksamordnare vart du vill åka, och läs mer om praktik utomlands på lu.se.
    Praktik utomlands - Lunds universitet