Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Frågor och svar om psykologprogrammet

- Har lärarna genomgått någon form av pedagogisk utbildning?
Ja, lärarna har genomgått en eller flera pedagogiska kurser.

- Hur många lärarledda timmar är det på den här utbildningen (exempelvis föreläsningstid)?
Det är svårt att svara på eftersom det varierar med kurser/termin, enklaste sättet att bilda en uppfattning är att titta närmare på våra scheman.

- Vilken forskningsbakgrund har de som undervisar? Är de disputerade?
Det ser olika ut, men ofta är lärarnas undervisningsområde knutet till deras forskningsområden. En övervägande majoritet är disputerade.

- Vilken praktisk arbetslivserfarenhet har lärarna från de yrken/arbetsområden där de undervisar?
En stor andel av vår undervisande personal har erfarenhet av att arbeta som psykolog – hur och med vad de har arbetat varierar, allt från psykiatri till organisationspsykologi.  
 

- Ingår det praktik i den här utbildningen?
Ja, det ingår i en längre praktikperiod, så kallad Verksamhetsförlagd utbildning (22 hp), på termin 6. Sedan kan även Psykologisk behandlingsarbete under termin 7-10 (18 hp) och Verksamhetsförlagd utredning på termin 9 (4 hp) räknas till praktik.
 

- Vilka möjligheter har man på arbetsmarknaden efter den här utbildningen?
Arbetsmarknaden spås att på riksnivå vara i balans de närmaste åren. På regional nivå kan variationer förekomma. Läs mer om arbetsmarknaden här: http://www.psy.lu.se/studera/psykologprogram/arbetsmarknad

- Erbjuder utbildningen någon form av kontakt eller samarbete med arbetslivet (exempelvis gästföreläsare eller arbetsplatsbesök)
Ja, via den omnämnda praktiken, verksamhetsförlagd utredning och via gästföreläsare som finns i många av psykologprogrammets kurser. Var tredje termin bjuder vi också in våra alumner (tidigare studenter) till att berätta om sina arbeten (PSP möter Alumni).
 

- Vad tycker tidigare studenter om den här utbildningen?
Studenterna är överlag nöjda. I våra kursutvärderingar går det att se hur de senaste kursgrupperna värderade respektive kurs. Kursutvärderingarna: http://www.psy.lu.se/nuvarande-student/psykologprogram/programansvar-och...
 

- Vilka betyg krävs för att man ska komma in på utbildningen?
Antagningsstatistik för psykologprogrammet söks enklast fram via http://statistik.uhr.se/
 

- Hur ser det ut kring utbildningsterapin/egenterapin? Hur många timmar erbjuds? Hur stor del av kostnaden står utbildningen för?
Utbildningsterapin är i dagsläget på 30 timmar (individualterapi) och studenterna får ett bidrag på 400kr per genomförd terapisession.

 

- Vad har programmet för terapeutiskt fokus?
I psykoterapikurserna (kurs 7 och 9) är terapin uppdelad på lika delar Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Inget val av inriktning görs, utan studenterna läser båda inriktningarna.

-Hur många klienter kommer studenten att möta i klientarbetet?
Studenterna möter oftast 2 klienter i KBT-inriktningen och 1-2 klienter i PDT-inriktningen.

 

- Har ni någon profilering?
Psykologprogrammet vid Lunds universitet har ingen uttalad profilering.

 

-Hur ser möjligheterna ut att åka på utbytesstudier?
Ja, det finns möjlighet att åka på utbytesstudier under termin 4. Läs mer om utbytesstudier här: http://www.sam.lu.se/utbildning/studera-utomlands/sok-utbytesstudier

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se


Om webbplatsen