Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att studera Handledarutbildning i psykoterapi, 45 högskolepoäng

PTPV22

Våren 2022 kommer vi att starta upp en handledarutbildning för legitimerade psykoterapeuter vid Institutionen för psykologi!

Kursen ges som en fortbildningskurs i syfte att ge behörighet att handleda i psykoterapi för dig som har en psykoterapeutexamen med kognitiv beteendeterapeutisk, psykodynamisk eller familjeterapeutisk inriktning och legitimation som psykoterapeut.

För att ha behörighet ska du:

 • vara leg psykolog
 • vara specialistläkare
 • vara specialistsjuksköterska eller
 • ha socionomexamen.

Ansökan

Ansökan till handledarutbildningen

Ansökningsperioden var den 15 september-15 oktober.

Tre inriktningar

Kursen har tre olika inriktningar:

 • handledning på kognitiv-beteendeterapeutisk
 • psykodynamisk och
 • familjeterapeutisk grund.

Det finns en samverkan mellan de tre inriktningarna på kursen, som vilar på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet.

Fyra delkurser

Kursen är indelad i fyra delkurser om sammanlagt 45 hp.

Delkurser:

 1. Handledningens teorier och metoder (15 hp)
 2. Handlett handledningsarbete (20 hp)
 3. Undervisningsmetodik (5 hp)
 4. Självständigt arbete (5 hp)

Kursens genomförande

Kursen ges på halvfart (15 hp per termin) och löper över tre terminer. Lärandeaktiviteter omfattar föreläsningar, seminarier, praktiska gruppövningar, självstudier samt psykoterapihandledning under handledning. 

Kursplan PTPV22