Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra studier riktade mot familjehemsföräldrar och placerade barn och unga

Traumamedveten omsorg och barns motståndskraft

I flera kontrollerade studier följer vi familjehemsföräldrar över tid, och undersöker de kort- och långsiktiga effekterna av den psykoedukativa trauma-informerade utbildningen Traumamedveten omsorg för familjehemsföräldrar (TMO-F).

Vi studerar bland annat familjehemsförälderns upplevda föräldraförmåga, kunskap om traumamedveten omsorg och förståelse för barnets beteende, men tittar också långsiktigt på utbildningens effekt på placeringsstabilitet. Vi genomför också kvalitativa studier med fokus på familjehemsföräldrars och socialsekreterares erfarenheter av traumamedveten omsorg.

Sist men inte minst uppmärksammar vi det placerade barnets perspektiv, genom studier som fokuserar på barns och ungdomars välbefinnande och resiliens, trygghet och egen syn på livssituation och utveckling. Vi undersöker resiliens även på långsikt, t ex genom en fokus på föräldrar som själva bott i familjehem under sin uppväxt.