Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra studier riktade mot förskola och skola

Traumamedveten omsorg och barns motståndskraft

I flera kontrollerade studier följer vi personal i förskola och skola och undersöker kort- och långsiktiga effekter av den psykoedukativa trauma-informerade utbildningen Traumamedveten omsorg (TMO). Vi undersöker bland annat lärarens eller förskollärarens upplevda professionella kompetens, professionellt välmående, kunskap om traumamedvetet bemötande och förståelse för barnets beteende. Vi genomför också kvalitativa studier om lärarnas eller förskollärarnas upplevelser av traumamedveten omsorg i skol- och förskolemiljön.