Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om projektet

Vi studerar vilken specifik påverkan som barnets anknytning till var och en av dennes primära omsorgspersoner har på dess anknytningsutveckling och känslomässiga trygghet, I flera dagsaktuella familjeformer. Genom att följa familjeutveckling över tid studerar vi också betydelsen av karakteristika hos barnets uppväxtmiljö och relevanta egenskaper hos föräldrarna – som de var innan barnet föddes.
Projektets första fas sträcker sig från 3 månader före till 1000 dagar (ca 3 år) efter barnets födelse, beaktar familjeformer, föräldraomsorg och förskola som samverkande kontext, och består av två studier:

  1. En framåtblickande studie om familjens naturliga utveckling (10 000 familjer)
  2. En mindre omfattande studie med focus på anknytnings- och socioemotionell utveckling I olika familjeformer

 

Guldstreck


Projektet utgör en internationellt sett unik forskningsansats som för närvarande bara kan genomföras i ett nordiskt land, där välfärdsstatens engagemang i jämställdhet, olika former av barnomsorg och garanterad föräldraledighet under barnets första år, bidrar till mångfald i både familjeformer och barnomsorgsmiljöer, och i jämlikt engagemang av pappor och mammor i föräldraskapet.

 

Guldstreck


Våra resultat kommer att bidra till en vetenskaplig grund för att optimera små barns utveckling av emotionella trygghet och välbefinnande med beaktande av olika familjeformer som samexisterar i det moderna samhället, och för väl behövda rekommendationer i framtida familjepolicy, med konsekvenser för barns välbefinnande och psykiska hälsa. Projektet kommer även att bidra med kunskap om hur barnets multipla anknytningsrelationer utvecklas tidigt i livet, där flera primära omsorgspersoner samarbetar i en gemensam uppväxtmiljö, eller i separata kontexter.

Glad springande flicka

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se (elia[dot]psouni[at]psy[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 0503
+46 733 142 876