Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anknytningstrygghet och emotionell anpassning vid introduktion till förskolan

Evidens kontra övertygelse

Att relationerna till nära vuxna i det lilla barnets omsorgsmiljö är viktiga för barnets vidare utvecklingsmöjligheter är väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin.

Illustration av en förskola.

Kvaliteten på samspelet mellan omsorgspersonerna och det lilla barnet har betydelse för barnets utveckling på flera olika sätt. Eftersom förskolepersonal kan bli en viktig del av barnets tidiga omsorgsmiljö är det därför viktigt att bygga goda relationer mellan barnet och förskolepersonal på förskolan. Föräldern har också en viktig roll i denna process, eftersom samarbetskvaliteten med förskolepersonal kan påverka barnets enskilda relationer till dessa vuxna.  

När barnet börjar förskolan knyts familje- och förskolekontexten ihop för första gången. Själva introduktionen till förskolan, den så kallade inskolningen, blir en möjlighet för att lägga grunden till de viktiga relationerna. Det finns emellertid väldigt lite forskning som kan hjälpa förskolor med kunskap om hur de kan organisera introduktionen för att underlätta relationsbygget. 

Det är sådan kunskap som vi i detta projekt bidrar med, genom att:

  • kartlägga introduktionsförfaranden och belysa förskolepersonalens perspektiv
  • identifiera faktorer av potentiell betydelse: såväl sådana som är relaterade till barnet och dess familj som sådana som är relaterade till förskolan 
  • undersöka hur olika egenskaper i introduktionsprocessen kan bidra till kvaliteten av samspelet mellan barn, föräldrar och personalen.

Vi tackar ödmjukast de över 700 förskolepersonal som hittills deltagit i våra studier! Läs gärna om våra resultat hittills i nedanstående artiklar:

En ny, pågående studie undersöker hur olika faktorer och egenskaper i introduktionsprocessen kan stödja utvecklingen av goda relationer mellan familjen och förskolepersonalen. Vi fokuserar på såväl förälderns som förskolepersonalens perspektiv.

Vill du vara med?

Ska du snart skola in ditt barn och vet redan när inskolningen börjar?

Läs mer och anmäl deltagande i studien

Ska du som förskolepersonalskola in ett barn och vet redan när inskolningen börjar?

Läs mer och anmäl deltagande i studien

Vi hoppas att både förälder och personal vill vara med. Detta är dock helt frivilligt - det går bra att delta på egen hand, även om personalen/föräldern inte bjuds in eller inte har möjlighet för att vara med.

För mer information, skriv till elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se (elia[dot]psouni[at]psy[dot]lu[dot]se) eller martina [dot] andersson_soe [at] psy [dot] lu [dot] se (martina[dot]andersson_soe[at]psy[dot]lu[dot]se).

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se (elia[dot]psouni[at]psy[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 0503
+46 733 142 876