Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskargruppen

Traumamedveten omsorg och barns motståndskraft

Elia Psouni (projekt PI) är legitimerad psykolog, docent och föreståndare för avdelningen för utvecklingspsykologi vid psykologiska institutionen på Lunds universitet. Elia Psounis forskningsområden berör anknytningsutveckling, familjerelationer och psykisk hälsa, med särskilt beaktande av utvecklingen i olika familjeformer och betydelsen av barnets olika viktiga relationer under uppväxten.

Kerstin Neander är socionom och doktor vid Örebro universitet. Kerstins främsta forskningsområde är samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer. Hon har lång erfarenhet av samskapande forskning och studier som rör Socialtjänstens arbete med barn utsatta för våld.

Amanda Angelöw är doktorand vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, utbildad psykolog och med en kandidatexamen i mänskliga rättighetsstudier. Amanda Angelöw har kunskap om barns rättigheter och implementering av barnkonventionen, och har arbetat på Rädda Barnen med utbildning för familjehemsföräldrar och personal i skola och förskola, men även med stödinsatser för barn på flykt.

Hussein Hamad är doktorand vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, legitimerad gymnasielärare och med en mastersexamen i psykologi och tidigare studier i sociologi och litteraturhistoria. Hussein Hamad har erfarenhet av att arbeta med barn från olika socioekonomiska och kulturella förhållanden, och har tidigare arbetat som familjebehandlare och samordnare för öppenvårds- och stödinsatser på uppdrag av Socialtjänsten.

Samarbetspartners 

Pernilla Rempe Sjöstedt är legitimerad psykolog och verksamhetsområdeschef på Rädda Barnen Välfärds utbildningsavdelning. Hon har tidigare arbetat på Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer och inom Barn och ungdomspsykiatrin. Pernilla Rempe Sjöstedt har också arbetat flera år inom företagshälsovården på Previa och på Tetra Pak samt med organisation- och ledarutveckling.