Termin 5

Praktikkkurs, projektarbetskurs, utlandsstudier eller valfri kurs

Under den här terminen har du följande valmöjligheter;

Valfria kurser kan vara kurser om valfritt omfång och valfritt ämne. Dessa kan läsas i Sverige eller utomlands, och vara på grund eller avancerad nivå. Har du frågor om din valfria kurser kontakta studievägledningen!

Spärr: Observera att BVPB01 praktikkursen har behörighetskravet att kursen BVGA41 eller motsvarande samt 30 hp i huvudområdet skall vara slutförd (se kursplaner).