Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekonomi

Inköp
Om du behöver köpa in något för ditt arbete så vänd dig till vår vaktmästare för kontorsmaterial, möbler och annan utrustning.

För litteratur och sådant som är knutet till undervisning vänd dig till din studierektor. Studierektor skall i förväg godkänna alla beställningar av litteratur eller undervisningsmateriel. Vid beställning av kurslitteratur så använd Lupin. För att beställa behöver du upprätta ett konto, ange institutionens fakturaadress samt studierektor eller motsvarande som referensperson.

När det gäller IT och programvara så vänd dig till vår IT-ansvariga.

Om du gör en beställning av någonting efter att ha stämt av med ansvarig referensperson så är det viktigt att välja rätt leverantör. Lunds universitet måste följa lagen om offentlig upphandling.

Aktuella leverantörer för varor och tjänster:

Lupin (Nytt fönster)

Logga in med användarnamn: login [at] avtal [dot] lu [dot] se och lösenord: Avtal123. Saknas avtal ska upphandling göras, kontakta vaktmästaren.
Fakturadressen är:
Institutionen för psykologi
Box 188
221 00 Lund.
Uppge den ansvariga referenspersonen.

 

Internfakturering vid undervisning utanför Institutionen för psykologi
När du gör något arbete på en annan institution vid LU eller gör uppdrag utanför LU, skall du i god till meddela prefekten och få godkännande så att detta stämmer med institutionens och din egen planering. När du utfört arbete så sammanställer duett fakturaunderlag på den blankett som du hittar via länken nedan:

Blankett for fakturering av arbete utford på annan institution (PDF)

Den ifyllda blanketten skickar du till personaladministratören som för in timmarna i personalplanen och sedan skickar den vidare till institutionsservice så att de kan fakturera den aktuella institutionen/uppdragsgivaren.

 

Lupin
Lupin är det system där vi hanterar fakturor, granskar dem och slutligen attesterar dem. Kontakta vår vaktmästare för mer information och hjälp.

 

Attestering
Prefekter har attesträtt, d.v.s. ”behörighet att förfoga över myndighetens medel genom attest av beslut att upphandla, beställning av produkt, leverantörsfaktura, förskott, reseräkning eller utläggsräkning.” Vid institutionen har attesträtten gällande utgifter i samband med våra utbildningar delegerats till respektive studierektor.

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se