Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsplan och kursplaner med litteraturlistor

Utbilningsplanen och kursplanerna är juridiska dokument som reglerar centrala aspekterna av studierna på psykologprogrammet. Utbildningsplanen är det dokument som anger vilka mål som gäller för psykologprogrammet som helhet samt vilka kurser som ingår i programmet och på vilka terminer de olika kurserna ges. I utbildningsplanen regleras även vilka villkor som gäller för uppflyttning till högre termin. För varje kurs på programmet finns en kursplan som reglerar vilka mål som ska uppfyllas för att bli godkänd på kursen, vilka delkurser som finns på kursen samt hur kursen genomförs och examineras.

PSP2015

Utbildningsplan PSP2015 (PDF, 123 kB)

Utbildningsplanen för psykologprogrammet är fastställd av prodekan 2018-05-29.

Ikraftträdande 2018-05-29.
Gäller från och med höstterminen 2018
Antagen av ledningsgruppen för psykologprogrammet 2014-09-17.  

Omfattning: 300 högskolepoäng
Nivå: Avancerad
Programkod: SAPSP
PSP2015 kursplaner med litteraturlistor kurs 1-14
 

Programme syllabus in english

Olika Utbildningsplaner

VT2017 gäller PSP2015 med kursplaner 1-14 för samtliga terminsgrupper.