Utbildningsplan och kursplaner 2021-2024

Utbildningsplan

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2021-2024 (PDF)

 

Kursplaner

Familj

 

Kognitiv beteendeterapi - Vuxna

 

Psykodynamisk psykoterapi -  Vuxna