Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bakgrund

Barns utveckling av anknytning, trygghet och socioemotionell anpassning när de växer upp med delat boende

Växelvis boende har blivit allt vanligare i Sverige och internationellt. Forskningsstudier av skolbarn och ungdomar med växelvis boende visar uppmuntrande resultat avseende psykiskt välbefinnande, och tyder på att barn till separerade föräldrar som får interagera kontinuerligt med båda föräldrarna i olika vardagliga sammanhang har större tillit till sina föräldrar och löper mindre risk för en negativ utveckling i samband med föräldrars separation. 

Däremot vet man relativt lite om hur växelvis boende påverkar de allra yngsta barnen, och särskilt deras utveckling av anknytning och känslomässig trygghet, samt vilka konsekvenserna blir på sikt. 

Guldstreck

Barnkonventionen (BK; 2020)

Barnkonventionen (BK; 2020) betonar:

  1. Barn har rätt till båda sina föräldrar (artikel 9);
  2. Båda föräldrar skall vara delaktiga I barnets omsorg (efter föräldraseparation) (artikel 18)
  3. Barnets bästa bör prioriteras i all omsorg om barnet (artikel 3).
Guldstreck
Kvinna och barn som leker

Eftersom utvecklingen under spädbarnsperioden och tidig barndom lägger grunden för barnets emotionella trygghet och psykologiska anpassning har detta kunskapsgap allvarliga konsekvenser: Rekommendationer och beslut som avser dessa barns bästa är ofta baserade på tyckande och politik snarare än vetenskaplig evidens.

I detta projekt tar vi oss an denna kunskapslucka, om hur uppväxt med växelvis boende redan under livets första år påverkar barns känslomässiga trygghet och anpassningsförmåga.

Projektet finansieras för närvarande av Vetenskapsrådet (2019-02787/PI Psouni), samt Crafoord Styrelsen (2019-1024/PI Psouni).

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Elia Psouni
Huvudutredare
elia [dot] psouni [at] psy [dot] lu [dot] se (elia[dot]psouni[at]psy[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 0503
+46 733 142 876