Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumnrelationer och Arbetslivssamverkan, Lunds universitet

Haft praktikant tidigare från BVP
Ja, både ht17 och ht18 med goda erfarenheter

Kort beskrivning av organisationen
Alumnrelationer jobbar med att skapa och stärka relationer till de som har studerat, forskat och/eller arbetat vid Lunds universitet. Genom bra relationer till alumner världen över byggs ett allt starkare varumärke av Lunds universitet. Relationerna byggs genom nyhetsbrev, nätverkande- och karriärevents.

Arbetslivssamverkan jobbar med att erbjuda Lunds universitets studenter bättre förutsättningar, till goda jobb- och karriärmöjligheter. Detta görs genom att anordna seminarium som behandlar frågor kring karriär och jobb, genom att samarbeta, både internt och externt, kring exempelvis olika karriärevent och genom universitets jobbportal MyCareer.

Avdelningen arbetar också med att främja samarbete kring breddad studentrekrytering externt och internt för att motverka snedrekrytering till LU i enlighet med Högskolelagen. Vi arbetar tillsammans med fakulteter, förvaltning och LU:s ledning kring idén om det breda, synliga och inkluderande lärosätet.

Vad önskar organisationen?
Vi söker nu en praktikant som inom ramen för sin universitetsutbildning har möjlighet till praktik. Praktiken sker under hösten 2023 och anpassas till din kurs. Önskvärd bakgrund är studier inom kommunikation och media, strategisk kommunikation, service management, marknadsföring, beteendevetenskap eller liknande. Det är viktigt att du skriver och talar svenska och engelska på hög nivå då vi använder båda språken dagligen i verksamheten.

Arbetet som praktikant hos oss kan innehålla flera eller delar av nedanstående lista:
• Utveckling av kommunikationsplan för att öka kännedom om alumnnätverket hos befintliga studenter
• Ta fram förslag på egna aktiviteter för att förbättra kontaktytorna mellan studenter och alumner
• Assistera vid evenemang för alumner och studenter
• Arbete med sociala media och andra kommunikationskanaler
• Stödja arbetet med våra nyhetsbrev som går ut till alumner och studenter genom att t.ex. skriva alumnporträtt eller annat innehåll
• Genomföra fokusgrupper/enkät för att följa upp studenter eller alumner syn på verksamheten.
• Utvärdera verksamhet, samla in och dokumentera verksamhetens målgrupper önskemål och åsikter via fokusgrupper, enkät eller annan lämplig metod.

Kontaktperson
Vi tar emot ansökan löpande så ansök så fort du kan.
Karen Paulson
karen [dot] paulson [at] er [dot] lu [dot] se

Weblänkar
www.lu.se/alumn
www.lu.se/karriar