Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Qualitative Analysis and Methodologies in Psychology (QAMP)

Syftet med nätverket är att skapa möjligheter för forskare att diskutera och samarbeta kring olika ämnen som är relevanta för kvalitativ forskning med huvudsakligen psykologisk inriktning. Nätverket vill stärka den kvalitativt inriktade forskningen och undervisningen i kvalitativ metod som bedrivs vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet.

Nätverket träffas vid lunchtid, ungefär var tredje vecka, för att bland annat:
•    Diskutera metodologiska frågor som är relevanta för kvalitativ forskning inom psykologi
•    Diskutera frågor som är relevanta för att undervisa i kvalitativ forskning för studenter i psykologi
•    Diskutera frågor som är relevanta för publicering av kvalitativ forskning inom psykologi 
•    Erbjuda hjälpsamma och stödjande input på varandras forskningsidéer, preliminära analyser och material för datagenerering
•    Dela metodologiska resurser med varandra

Intresserad av att vara med?
I dagsläget samlar nätverket forskare på alla nivåer (t.ex. doktorander, postdocs, professorer, lektorer), oavsett deras tidigare erfarenhet att forska/undervisa kvalitativt, deras ämnesområde och deras metodologiska ansats. För att ansluta dig som aktiv medlem behöver du ha någon slags koppling till Lunds universitet, exempelvis som nuvarande/tidigare anställd, student eller handledare, eller genom ett (tidigare) samarbete med någon som varit aktiv vid Lunds universitet.

Även om nätverket fokuserar på psykologisk forskning så är vår definition av det ”psykologiska” brett, och vi välkomnar medlemmar från närliggande discipliner som genusvetenskap, (idé)historia, kognitionsvetenskap, sociologi och juridik som bedriver psykologiskt relevant forskning. 

Kontakta QAMP

Om du är intresserad av att ansluta dig till nätverket, vänligen kontakta koordinator Benjamin Claréus, benjamin [dot] clareus [at] psy [dot] lu [dot] se (benjamin[dot]clareus[at]psy[dot]lu[dot]se)