Nätverket för forensisk psykologi

Nätverket för forskning i forensisk psykologi eller rättspsykologi (The Network for Research in Forensic Psychology = NRFP) grundades hösten 2006 som ett sätt att samla forskare med ett intresse för rättspsykologi.

Syfte är dels att stärka den forensiska forskningen på institutionen, dels att skapa kontaktytor för samarbete med andra discipliner och andra lärosäten, såväl regionalt som nationellt.

För närvarande bedrivs forskning inom vittnesminne, förhörs- och intervjuteknik, barn som vittne och minne för röster.

Kontakt

Mats Dahl
Univ.lektor

046-222 87 61
Mats [dot] Dahl [at] psy [dot] lu [dot] se

Forskare

Mats Dahl
Fil.dr.
Minne och beslutsfattande
Mats [dot] Dahl [at] psy [dot] lu [dot] se

Farhan Sarwar
Fil.dr.
Effects of eyewitness’ retellings, earwitnesses, lie-detection and semantic spaces
Farhan [dot] Sarwar [at] psy [dot] lu [dot] se

Åse Innes-Ker
Fil.dr.
Ase [dot] Innes-Ker [at] psy [dot] lu [dot] se

Björn Gustavson
Doktorand
Bjorn [dot] Gustavson [at] psy [dot] lu [dot] se

Mikael Johansson
Professor
Mikael [dot] Johansson [at] psy [dot] lu [dot] se

Jens Knutsson
Fil.dr
Jens [dot] Knutsson [at] psy [dot] lu [dot] se

Högskolan i Kristianstad

Ulf Holmberg
fil.dr, polis, universitetslektor
Ulf [dot] Holmberg [at] hkr [dot] se

Kent Madsen
Fil. Dr, fd polis
Kent [dot] Madsen [at] hkr [dot] se

Marcus Johansson
Fil.Dr
Marcus [dot] Johansson [at] hkr [dot] se