Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klinisk psykologi

Kvinnor i en terapisituation.foto

Klinisk psykologi är den del av psykologin som handlar om förståelse och förklaring av psykiska störningar (psykopatologi), psykologiska faktorer som påverkar somatiska sjukdomar (psykosomatik), och behandling av dessa med psykologiska metoder – dvs. olika former av psykoterapi.

Den kliniska psykologin innehåller en mängd olika skolbildningar eller traditioner som bygger på vitt skilda teorier, använder olika typer av forskningsmetodik, och arbetar med olika behandlingsmetodik. De tre stora riktningarna idag är den psykoanalytiska/ psykodynamiska, den kognitiva/beteendeinriktade och den familjeterapeutiska, men även inom dessa riktningar finns en stor variation av teorier, forskningsansatser, och terapeutiska metoder.

Denna mångfald av teorier, metoder, tänkesätt och förhållningssätt innebär att den kliniska psykologin idag befinner sig i en mycket spännande och dynamisk fas, med stora möjligheter till nya kreativa kombinationer av insikter från olika håll.

Projekt

Projekt SOL