Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi är ett spännande fält som har förändrats och utvidgats de senaste årtiondena. Tidigare fokuserade utvecklingspsykologin på barnets utveckling från födelse till adolecens, men numera studeras utveckling genom hela livet, från fosterstadiet till ålderdomen. Den traditionella utvecklingspsykologin har även kompletterats med nya forskningsområden, och neuropsykologin har tillfört kunskaper om hjärnans utveckling och funktion. Även nya kunskapsfält som social- och genuspsykologi har bidragit. Dessa mellan olika forskningsparadigmer för utvecklingspsykologin framåt och skapar nya kraftfält.

Centrala begrepp inom utvecklingspsykologin är frågan om arvets och miljöns inflytande på individens utveckling och hur dessa samspelar med sociala faktorer, livserfarenheter och tidsanda.

 

Projekt

Evidens kontra övertygelse 
– utveckling i dagsaktuella familjeformer 

Vi studerar vilken specifik påverkan som barnets anknytning till var och en av dennes primära omsorgspersoner har på dess anknytningsutveckling och känslomässiga trygghet, I flera dagsaktuella familjeformer. Genom att följa familjeutveckling över tid studerar vi också betydelsen av karakteristika hos barnets uppväxtmiljö och relevanta egenskaper hos föräldrarna – som de var innan barnet föddes och innan föräldrarnas eventuella separation.

Evidens kontra övertygelse

Evidens kontra övertygelse – traumamedveten omsorg och barns motståndskraft

Forskningsprojektet studerar effekter av trauma-informerade utbildningar riktade mot omsorgspersoner till barn och unga som är placerade i familjehem eller på institution - dels effekterna trauma-informerade utbildningar på omsorgspersonens självupplevda kompetens och bemötandet av barnet, dels på barnets välbefinnande, anpassning och anknytningstrygghet. Socialsekreterare, förskole- och skolpersonal, familjehemsföräldrar och placerade barn och unga deltar i studierna. 

Traumamedveten omsorg och barns motståndskraft

ViS: Välbefinnande i skolan

Forskningsprojektet Välbefinnande i Skolan (ViS) undersöker olika aspekter av psykisk hälsa hos skolelever både i ett tvärsnittsperspektiv och longitudinellt perspektiv för att få mer kunskap om hur psykisk hälsa utvecklas under tonåren. Projektet arbetar också med att implementera och utvärdera positiv psykologi-interventioner för elever och dessutom validerar och utvecklar vi mätinstrument inom området.

ViS: Välbefinnande i skolan

Barns psykiska hälsa

Hur kan det komma sig att människobarn börjar gå först i ettårsåldern, medan ett nyfött föl kommer upp på benen nästan direkt efter födelsen?

Elia Psouni i samarbete med Martin Garvicz och Maria Christensson från Neuronano Research Center bildar forskargruppen. Forskargruppen påvisar att tidpunkten för när vi börjar gå infaller i samma stadium i hjärnans tillväxt hos praktiskt taget alla gående däggdjur.

Barns psykiska hälsa

Foto av liten flicka som blåser såpbubblor.