Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykoterapeutprogrammet

Välkommen till psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet är en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i psykoterapi.

 

Inriktningar

Utbildningen har tre inriktningar 2021–2024:

  • Psykodynamisk psykoterapi - vuxna
  • Familjeterapi
  • Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi -vuxna 

Tidigare fanns även inriktningarna Psykodynamisk psykoterapi - barn och ungdom och Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - barn och ungdom.

Det är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilket uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod. Utbildningen ges på halvfart under sex terminer och den studerande är parallellt med studierna yrkesverksam på halvtid.

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut, en legitimation som på begäran utfärdas av Socialstyrelsen.

Studera på psykoterapeutprogrammet

Blanketter

Anmälan om studieuppehåll (PDF)

Regler för studieuppehåll (PDF)

Ansökan om tillgodoräknanden

Ansökan om anpassad studiegång vid föräldraledighet eller sjukskrivning (PDF)

Ansökan om återtagande av studier (PDF)

Hantering av klagomål från studenter (PDF)

Rättighetslista - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar. Gäller från vårterminen  2021 (PDF) 

Grafik över händer.

Examen