Psykoterapeutprogrammet

Välkommen till psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet är en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i psykoterapi.

Inriktningar

Utbildningen ges 2021-2024 med tre inriktningar:

  • Psykodynamisk psykoterapi - vuxna
  • Familjeterapi
  • Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi -vuxna 

Tidigare fanns även inriktningarna Psykodynamisk psykoterapi - barn och ungdom och Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - barn och ungdom.

Det är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilket uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod. Utbildningen ges på halvfart under sex terminer och den studerande är parallellt med studierna yrkesverksam på halvtid.

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut, en legitimation som på begäran utfärdas av Socialstyrelsen.

Nästa utbildningsomgång startar hösten 2021.

 Anmälningstiden är 15 februari till 15 mars.

Studera på psykoterapeutprogrammet

 

Blanketter vid studieuppehåll


Anmälan om studieuppehåll (PDF)
Ansökan om återtagande av studier (PDF)

Hantering av klagomål från studenter (PDF)

Rättighetslista - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar. Gäller från vårterminen  2021 (PDF)