Tentamen

Observera att tentamen börjar prick angiven tid.

Du får komma högst 30 minuter för sent och får ej lämna skrivsalen förrän efter 30 minuter.

Du måste ha med fotolegitimation.

Toalettbesök ska skrivas upp på lista hos tentamensvakterna.

För omtentamen krävs anmälan till PSP's expedition senast en vecka i förväg. Detta gäller också om du ska skriva med en annan terminsgrupp än din egen.

Efter tentamen

Fotograf: Camilla Colleen, PSP-student

GAMLA SALSTENTOR

Gamla tentor finns på respektive Luvitsida.
Vänd dig till ansvarig lärare för mer information.